صدور سند موتورسیکلت

مدارک مورد نیاز برای صدور سند موتورسیکلت

با توجه به این که همواره طریقه بنام زدن موتور سیکلت های خریداری شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، از سوالات رایج خریداران در اتمام خرید است. راهنمای کامل بنام زدن موتور سیکلت خریداری شده برای شما عزیزان به اشتراک گذاشته شده.

از آن رو که موتورسیکلت ها تماما پلاک تهران می باشند، پس اشخاص حقیقی صادره نهران و غیر، می بایست مدارک خود تجمیع و به صورت فیزیکی به قسمت سند واقع در فروشگاه موتور مارکت تحویل و هزینه انتظامی آن را پرداخت نمایند.

 • در هنگام خرید توجه داشته باشید که از نام شخص حقیقی مالک موتور سیکلت استفاده نمائید. زیرا فقط و فقط سند موتور سیکلت بنام خریدار صادر خواهد شد.
 • هیچکدام از موتور سیکلت های خریداری شده بیمه شخص ثالث به همراه ندارند و انجام این مهم به عهده خریدار خواهد بود.
 • فرد حقیقی صادره از شهرستان و ساکن تهران حتما باید یکی از شرایط احراز سکونت تهران را دارا باشد.

 

   برای اشخاص صادره از تهران ، شهر ری  و شمیران :

 1. کپی برابر اصل کارت ملی و شناسنامه (حتما دارای مهربرجسته باشد)
 2. اصل بیمه نامه موتور سیکلت
 3. مبلغ 150 هزار تومان هزینه صدور برگ سبز و کارت موتور سیکلت
 4. اصل آخرین قبض مصرفی محل سکونت (آخرین دوره قبض مصرفی سال 1398) برق ، گاز یا آب که دارای تعرفه خانگی و کدپستی باشد.

* آدرس قبض مربوط به شهر تهران باشد.
* قبض تحویلی نباید اطلاعیه اخطار قطع باشد.
* درصورت نبود کدپستی برروی قبض ،  قبض تلفن ثابت همان آدرس هم ضمیمه شود.

 

 برای اشخاص صادره از شهرستان :

 1. کپی برابر اصل کارت ملی و شناسنامه (حتما دارای مهر برجسته باشد)
 2. اصل بیمه نامه موتور سیکلت
 3. مبلغ 150 هزار تومان هزینه صدور برگ سبز و کارت موتور سیکلت
 4. تحویل یکی از مدارک ذیل به شرط اینکه آدرس این مدارک مربوط به  شهر تهران باشد :

– کپی برابر اصل سند مالکیت منزل به نام خریدار یا پدر یا مادر یا همسر به همراه اصل آخرین قبض (آخرین دوره قبض مصرفی سال 1398) برق ، گاز یا آب با تعرفه خانگی و دارای کد پستی

– اجاره نامه چاپی منزل باکدرهگیری و هولوگرام و دارای اعتبار به نام خریدار یا پدر یا مادر یا همسر به همراه اصل آخرین قبض (آخرین دوره قبض مصرفی سال 1398) برق ،گاز یا آب با تعرفه خانگی و دارای کدپستی

– کپی برابر اصل مبایعه نامه به نام خریدار یا پدر یا مادر یا همسر به همراه اصل آخرین قبض (آخرین دوره قبض مصرفی سال 1398) برق ، گاز یا آب با تعرفه خانگی و دارای کدپستی

– اصل آخرین قبض (آخرین دوره قبض مصرفی سال 1398) برق ، گاز یا آب به نام خریدار یا پدر یا مادر یا همسر با تعرفه خانگی و دارای کدپستی

*درصورت ارائه سند به نام پدر یا مادر یا  همسر ، کپی شناسنامه صفحه اول و دوم آنها نیز ضمیمه مدارک شود.
* قبض تحویلی باید هم آدرس سند ، اجاره نامه یا مبایعه نامه باشد.
*قبض تحویلی نباید اطلاعیه اخطار قطع باشد.
*درصورت نبودکدپستی برروی قبض ، قبض تلفن ثابت همان آدرس هم ضمیمه شود.

 

مدارک مورد نیاز شخص حقوقی (شرکت ها، سازمان ها، ارگان ها و …)

 • کپی برابراصل روزنامه رسمی شرکت
 • کپی برابراصل آگهی تغییرات به روز شرکت
 • کپی برابراصل اساسنامه شرکت
 • کپی برابراصل کارت ملی و شناسنامه نماینده شرکت
 • بیمه نامه
 • معرفی نامه نماینده (خطاب به مرکز شماره گذاری تهران)
 • وکالت نامه نماینده از جانب مدیرعامل شرکت
 • قبض آب یا برق برای سال جاری دارای کدپستی 10 رقمی
 • عدم خلافی

 

 

دیدگاه‌های نوشته

فروشگاه کلاه کاسکت دریافت اپلیکیشن