شرایط ارسال فوری.

انتخاب گزینه ارسال با پیک فقط نوع روش ارسال می باشد و دلیل بر ارسال فوری نمی باشد البته نسبت به سایر روش ها ارسالی سریعتر انجام خواهد شد.

ارسال فوری مختص شهر تهران مناطق مرکزی می باشد.

برای ارسال سریع ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۵ امکان پذیر می باشد.

جهت ارسال فوری قبل از ثبت سفارش با فروشگاه کلاه کاسکت بخش پشتیبانی هاهنگی لازم انجام پذیرفته شده باشد.

شماره تلفن فروشگاه : ۰۲۱۲۸۴۲۷۶۴۳

شماره همراه :۰۹۳۸۴۰۰۰۱۷۷