ارسال سفارش در شهر تهران با پیک موتوری انجام خواهد شد.( هزینه ثابت در شهر تهران مبلغ 80000 تومان خواهد بود هزینه ارسال به عهده مشتری می باشد.)
ارسال برای شهرستان ها از طریق شرکت پست و تیپاکس انجام خواهد شد. (هزینه طبق تعرفه شرکت تیپاکس خواهد بود هزینه ارسال به عهده مشتری می باشد.)

مخصوص دوستان شهرستانی: به درخواست این دوستان ارسال با باربری و پست هم صورت میگیرد.